Eerste hulp EHBO

Wie is er niet eens van de trap gevallen, kneusde zijn enkel of liep een snee op tijdens een val? Als u een cursus Eerste Hulp heeft gevolgd, weet u hoe u de juiste Eerste Hulp verleent als er iets gebeurt in uw omgeving.

Tijdens de cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten. De cursus wordt gegeven door een instructeur Eerste Hulp. Om het oefenen zo ‘echt’ mogelijk te maken worden lotusslachtoffers ingeschakeld.

De lotusslachtoffers spelen bijvoorbeeld dat ze een ongeval hebben gehad en iemand uit de groep moet naar zijn beste kunnen eerste hulp verlenen. Dit kan zijn het verbinden van een wond, constateren dat iemand een flauwte heeft, of iemand in veiligheid brengen. Het is vaak een actie-reactie en dat maakt de cursus boeiend en dynamisch.

Als de cursus is afgerond, mag u zich een volwaardig eerstehulpverlener noemen.

Onderwerpen die tijdens de cursus behandeld worden:

 • Belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen van de ademhaling
 • Stilstand van de bloedsomloop (reanimatie en AED) ook bij kinderen
 • Ernstige uitwendige bloedingen
 • Shock
 • Uitwendige wonden
 • Brandwonden
 • Kneuzing en verstuiking
 • Ontwrichting en botbreuken
 • Oogletsels
 • Vergiftiging
 • Elektriciteitsongevallen
 • Letsels door koude
 • Letsels door warmte
 • Vervoer over korte afstand
 • Verband- en hulpmiddelen
 • Het menselijk lichaam

Eerste hulp aan kinderen is opgenomen in de opleiding! De cursus wordt afgesloten met een examen. U moet hiervoor minstens 15 jaar oud zijn. Op het examen moet u zich kunnen legitimeren.

Het Diploma Eerste Hulp is 2 jaar geldig en kan telkens voor 2 jaar verlengd.

Specificaties:

 • Deelname: iedereen vanaf 15 jaar
 • 11 lesavonden van 3 uur
 • Examen ter afsluiting
 • Certificering: diploma eerste hulp Het Oranje Kruis
 • Geldigheidsduur: 2 jaar
 • Verlengings-eisen: voldoende competenties behaald hebben
 • Of… competentietest
 • Contributie jaarlijks om de herhaallessen te kunnen volgen € 25,– leden- €50,– bedrijfsleden
 • twee jaarlijkse diplomaverlening € 16,00 (incl. pasje)
 • Cursusprijs op aanvraag

Inbegrepen:

 • Cursus- en examenkosten
 • Koffie tijdens de pauze
 • Verbandtasje per cursist
 • Cursusboek met de leerstof
 • Diplomakosten

buitenoefening 2022 Sportpark Baarle-Hertog

buitenoefening 2019 Drukkerij de Jong