Competenties (Herhaallessen)

Het Diploma Eerste Hulp is twee jaar geldig.

Om voor verlenging in aanmerking te komen moet de eerstehulpverlener gedurende deze twee jaar aantonen dat hij nog steeds competent is. Daarvoor is hij verplicht zijn kennis en vaardigheden op peil te houden. Daarnaast kan hij zijn kennis en vaardigheden uitbreiden en verdiepen.
Dat kan hij o.a. doen tijdens de vervolglessen bij zijn vereniging.

De besturen van de verenigingen organiseren zoals altijd een voldoende aantal lesavonden. De invulling van die avonden kunnen zij, met hun docententeam, verzorgen aan de hand van de eindtermen die door Het Oranje Kruis zijn vastgesteld. Tijdens de vervolglessen controleert het docententeam of de eerstehulpverlener nog voldoet aan die eindtermen. Het docententeam kan, in overleg met de eerstehulpverlener en het verenigingsbestuur, afspraken maken om eventuele weggezakte kennis en vaardigheden weer op peil te brengen, bij voorbeeld door extra tijd daarvoor uit te trekken. Pas als de competentie (weer) op peil is, zullen verenigingsbestuur en docententeam hun goedkeuring geven aan de aanvraag tot verlenging van het Diploma Eerste Hulp.

Om alle vorderingen van de leden bij te houden kan de vereniging gebruik maken van een registratie.
Hierop wordt niet de presentie maar ook de competentíe van de leden aangegeven. Deze registratie kun je terugvinden op je eigen profielpagina op deze site.

Zoals eerder al is geschreven, zullen de leden, om voor verlenging in aanmerking te komen, in twee jaar hun competentie moeten aantonen.

Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:

  • Iemand heeft in de voorbije twee jaar aangetoond dat hij alle onderdelen, voldoende beheerst. Dit is door het docententeam tijdens de lessen geconstateerd en aangetekend op de aanwezigheidslijst en geregistreerd op de profielpagina van het lid.
  • Iemand heeft in de voorbije twee jaar enkele onderdelen gemist. Het docententeam zal hem hier op aanspreken en hem alsnog in de gelegenheid stellen zijn competentie op deze onderdelen aan te tonen.
  • Iemand heeft in de voorbije twee jaar bij de vereniging op geen enkel onderdeel zijn competentie aangetoond. Meestal zal dit komen doordat hij geen lessen bij de vereniging heeft gevolgd. Het docententeam zal hem hier op aanspreken en hem een uitgebreide toets afnemen. Heeft hij zijn lessen ergens anders gevolgd, bij voorbeeld op zijn werk, dan zal hij door middel van een volledig ingevuld registratieformulier door de kaderinstructeur bij wie hij de lessen heeft gevolgd, moeten kunnen aantonen dat hij voldoende competent is.

Het kan dus ook best voorkomen dat iemand vrij veel lessen heeft gevolgd maar niet-competent wordt bevonden als hij de handelingen niet voldoende beheerst. Als iemand zonder extra toetsing zijn diploma wil laten verlengen zal hij in de loop van 2 jaar voor alle onderdelen, voldoende moeten hebben gescoord.

De competentie-onderdelen (de vet gedrukte dienen ieder jaar aan de orde te komen):

No.1 Belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
No.2 Stoornissen in het bewustzijn
No.3 Stoornissen van de ademhaling
No.4 Stilstand van de bloedsomloop
No.5 Ernstige uitwendige bloedingen
No.6 Shock

No.7 Uitwendige wonden
No.8 Brandwonden
No.9 Kneuzingen en verstuiking
No.10 Ontwrichting en botbreuken
No.11 Oogletsels
No.12 Vergiftiging
No.13 Elektriciteitsongevallen
No.14 Letsel door koude
No.15 Letsel door warmte
No.16 Vervoer over korte afstand
No.17 Verband- en hulpmiddelen
No.18 Het menselijk lichaam

Het lijkt misschien veel, maar diverse onderdelen zijn in één les onder te brengen.
Ook zullen onderwerpen zoals bewustzijnsstoornissen, ademhalingsstoornissen, stoornissen van de bloedsomloop, de belangrijke punten, uitwendige wonden, vervoer over korte afstand, verband- en hulpmiddelen, het menselijk lichaam enz. tijdens meerdere lessen aan de orde komen.
Er zijn dan ook meerdere momenten waarop bepaalde competentieonderdelen gecontroleerd kunnen worden.

Wat doen wij als vereniging?

  • Wij maken de lessen, zoals altijd in overleg met het docententeam, zo gevarieerd mogelijk.
  • Wij geven het lesprogramma, mét de onderwerpen, aan het begin van het nieuwe seizoen aan de leden.
  • In principe zijn er géén toetsen nodig als je gewoon de lessen blijft volgen en het docententeam je competent vindt.
  • Het mag duidelijk zijn dat de leden zelf verantwoordelijk zijn voor hun competentiebehoud en dat zij door het bestuur of de docenten kunnen worden aangesproken als één of meerdere onderdelen “open” blijven staan.
  • Voor de leden is een nieuw soort kaartje beschikbaar waarop aan de ene kant de presentie kan worden bijgehouden. Op de andere kant staan de competentieonderdelen afgedrukt, zodat je zelf kunt zien welke onderdelen je al hebt gevolgd. Dit is vooral handig als je ook lessen elders, bijv. via het werk volgt.