Wat is een AED?

AED staat voor Automatische Externe Defibrillatie. Bij een hartstilstand gaat het om snelheid! De keten van hulpverlening bestaat uit een snelle alarmering, snel beginnen met reanimatie, een snelle defibrillatie en dan medische hulpverlening. Die snelle alarmering was niet zo’n probleem, wel de aanrijtijden! Het snel beginnen met reanimatie, lukte in sommige gevallen ook nog wel als er maar iemand in de buurt was die kan reanimeren. Het snel defibrilleren dat was niet mogelijk. Alleen de ambulance had een dergelijk apparaat bij zich en dat duurde nou juist veel te lang voor dit bij het slachtoffer was! De slaagkans was dus zo goed als nul! De AED is van essentieel belang om de slaagkans te vergroten. Door middel van een AED wordt een stroomstoot toegediend aan het slachtoffer waardoor het hart mogelijk weer normaal gaat pompen en de circulatie terug op gang komt. Deze stroomstoot moet binnen de 6 minuten toegediend zijn willen we kans hebben op succes!

Lifepak CR2

Lifepak_CR2

Reanimatie en AED:
Ons BLS-team heeft nog een 6-tal minuten nodig om ter plaatse te komen! Zij hebben een AED aan boord! Zij hebben een slaagkans als er iemand begonnen is met reanimatie. Een reanimatie moet binnen de 3 minuten begonnen zijn! De tijd overbruggen tot de komst van het BLS-team, de komst van een AED! De boodschap enerzijds is te trachten om zoveel mogelijk mensen het reanimeren aan te leren!

Moest er meteen een AED in de buurt zijn en mensen die deze kunnen gebruiken, dan is het mogelijk om binnen de 6 minuten een stroomstoot toe te dienen. Anderzijds dus de boodschap om in het dorp zoveel mogelijk AED-apparaten te verspreiden, vooral op die plaatsen waar veel mensen bijeen zijn!

 

hartslagnu

De AED-apparaten in ons netwerk zijn ook aangemeld bij Hartslagnu, dis is het landelijke oproepsysteem voor reanimatie. Belt iemand 112 met het vermoeden van een hartstilstand, dan roept het systeem automatisch burgerhulpverleners op in de buurt van het slachtoffer. Deze burgerhulpverleners krijgen de opdracht om te reanimeren of de dichtstbijzijnde AED die aangemeld is bij het syteem op te halen.

Je kunt je als je gediplomeerde EHBO-er bent aanmelden als burgerhulpverlener. Je installeert de Hartslagnu app op je mobiel en van daaruit komt de oproep om te gaan reanimeren of een AED op te halen als dit in jouw nabije omgeving speelt. Dit systeem is opgezet om vooral maar binnen de drie minuten aan het reanimeren te zijn.  Om levens te redden!