EHBO aan baby's en kinderen

Kinderen zijn vliegensvlug en als het dan eens misgaat, dan wilt u toch de juiste Eerste Hulp kunnen verlenen. Ook kan het zijn dat u bedrijfsmatig de cursus gaat volgen. Misschien werkt u op een kinderdagverblijf of in een peuterspeelzaal, op een school, of als gastouder en heeft u veel kinderen om u heen.

Tijdens de cursus krijgt u inzicht in de verschillen tussen zuigelingen, kinderen en volwassenen, die van belang zijn voor de eerstehulpverlening, zoals  lichaamsbouw, het gedrag van zuigelingen en kinderen bij ongeval en ziekte en de wijze waarop hierop het best kan worden gereageerd.

U leert hoe Eerste hulp te verlenen aan zuigelingen en kinderen bij stoornissen in de vitale functies en plaatselijke letsels, die veel bij zuigelingen en kinderen voorkomen.

U krijgt inzicht in de gevaren die in het bijzonder zuigelingen en kinderen bedreigen en de wijze waarop deze kunnen worden bestreden.

Onderwerpen die behandeld worden:

Het kind en zijn omgeving

 • Eerste Hulp verlenen: belangrijke punten
 • Preventie: maatregelen om de veiligheid van kinderen te vergroten
 • Kindermishandeling en eerste hulp
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen in de ademhaling
 • Stoornissen in het bewustzijn èn de ademhaling (reanimatie incl. AED-gebruik)
 • Ernstige bloedingen
 • Uitwendige wonden
 • Brandwonden
 • Ontwrichting en botbreuken
 • Kneuzing en verstuiking
 • Oogletsel
 • Vergiftiging
 • Elektriciteitsongevallen
 • Koudeletsels
 • Warmteletsels
 • Kleine ongevallen
 • Plotseling optredende ziekteverschijnselen
 • Verband- en hulpmiddelen

De opleiding wordt afgesloten met een toets. Deze kan door de eigen instructeur worden afgenomen, indien deze aan de eisen van Het Oranje Kruis voldoet. Dan wordt beoordeeld of u de leerstof praktisch en theoretisch beheerst. Het zwaartepunt voor de toets ligt op de praktijk.

Wanneer de toets succesvol is afgerond ontvangt u het geregistreerde certificaat Eerste Hulp aan kinderen.

Specificaties:

 • Deelname: iedereen vanaf 15 jaar (EHBO-diploma niet noodzakelijk)
 • 7 lesavonden van 3 uur
 • € 85,00 per persoon
 • Toets ter afsluiting
 • Certificering: certificaat eerste hulp bij kinderen Het Oranje Kruis
 • Geldigheidsduur: 2 jaar
 • Voldoet aan de wetgeving “kinderopvang en gastouders”.
 • Verlengings-eisen: minimaal 1 les kinderreanimatie per jaar, 1 algemene herhalingsles in 2 jaar
 • kosten per herhalingsles €10,00 p.p.

Inbegrepen:

 • Cursus- en examenkosten
 • Koffie tijdens de pauze
 • Cursusboek  met de leerstof
 • Diploma- of certificaatskosten

 

De nieuwe wet Kinderopvang!

Het Ministerie van OC&W en GGD Nederland stellen de volgende eis:

Vanaf 1 januari 2010 moeten gastouders in het bezit zijn van een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van Het Oranje Kruis. Men kan dit aantonen door:

 1. een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van Het Oranje Kruis of
 2. de registratie Eerste Hulp aan Kinderen op het geldige diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis.

(er zijn ook andere certificaten geldig).

GGD inspecteurs voeren de controle uit of gastouders een opleiding hebben gevolgd die aan de eindtermen van Het Oranje Kruis voldoet. De enige manier waarop men daarvan 100% zeker kan zijn is wanneer de gastouder in het bezit is van een geregistreerd certificaat van Eerste Hulp aan Kinderen van Het Oranje Kruis of dat deze registratie is vermeld op het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis. Deze documenten worden uitsluitend afgegeven door bevoegde beoordelaars van Het Oranje Kruis (een instructeur Eerste Hulp aan Kinderen en een instructeur PBLS/AED van de NRR) als de kandidaat aan de eindtermen van de cursus heeft voldaan.

 

IKK 1 januari 2018: Verplicht EHBO voor kinderopvang

Vanaf 1 januari 2018 zijn kinderdagverblijven en peuterspeelzalen verplicht hun werknemers op te leiden tot eerstehulpverleners. Op elk kinderdagverblijf en peuterspeelzaal moet altijd een werknemer aanwezig zijn met een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen. Sinds 2015 zijn gastouders al verplicht een geldig en erkend EHBO-certificaat te bezitten.

Niet alle certificaten en diploma’s voldoen aan de IKK verplichting (IKK: Wet op Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang). Alleen de certificaten en diploma’s vermeld in het Register EHBO-certificaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voldoen aan deze eis. Het certificaat Eerste Hulp aan kinderen van Het Oranje Kruis wordt door het ministerie erkend als een geldig EHBO-certificaat voor de gehele kinderopvang.