EHBO-vereniging

Wij zijn aangesloten bij de Nationale Bond voor E.H.B.O. gevestigd in Eemnes en reanimatiepartner van de Nederlandse Hartstichting.

Het Nederlandse Baarle-Nassau en het Belgische Baarle-Hertog zijn twee gemeentes in twee verschillende landen met een eigen bestuur. De landsgrens loopt her en der dwars door deze beide gemeentes. Twee gemeentes die helemaal in elkaar verstrengelt zijn. Belgen en Nederlanders leven hier naast elkaar als één grote gemeenschap. In Baarle zijn er twee gemeentehuizen, twee politiekorpsen, twee kerken. Sinds kort is er één gezamenlijke brandweer en… er is één E.H.B.O.-vereniging. Nederlandse en Belgsiche leden maken samen de E.H.B.O.-vereniging St. Damiaan Baarle, een internationale vereniging, gelegen op de grens van Nederland en België, centraal in de driehoek tussen Breda, Tilburg en Turnhout.

De Hartstichting maakt al 30 jaar het reanimatieonderwijs voor iedereen toegankelijk. Reanimatiepartners hebben geen winstoogmerk waardoor cursuskosten laag blijven.

Voor spoedeisende hulp zijn wij in Baarle aangewezen op de ambulancediensten van Breda, Tilburg en/of Turnhout die de slachtoffers overbrengen naar een Nederlands of Belgisch ziekenhuis. Vanuit Turnhout kan er een MUG-team vertrekken of vanuit Nederland komt er wel eens een trauma-heli uit de lucht vallen. Zo gebruiken we in Baarle de spoedeisende hulp van beide landen. Anderzijds zitten wij in Baarle ver verwijderd van deze hulp. Turnhout, Breda en Tilburg liggen op een afstand van 20 km van Baarle. Spoedeisende hulp heeft dus lange aanrijtijden nodig. Om dit op te vangen heeft de brandweer een BLS-team (first-responder) in het leven geroepen en heeft de E.H.B.O.-vereniging een AED-netwerk opgestart. Om deze reden is er voor de E.H.B.O.-vereniging een belangrijke taak weggelegd om de bevolking op te leiden in de technieken van eerste hulp, reanimatie en AED-gebruik in de hoop dat we de komst van deskundige hulp kunnen overbruggen.

Op deze website is allerlei informatie te vinden over de vereniging, het bestuur, de opleidingen die wij organiseren, herhalingslessen en evenementen en het AED-netwerk in Baarle. Via de website kunt u zich inschrijven voor de diverse opleidingen, u kunt een aanvraag indienen voor hulpverlening tijdens uw evenement, of contact met ons opnemen vie onze contactpagina.