Reanimatiepartner van de Hartstichting

De Hartstichting maakt al 30 jaar het reanimatieonderwijs voor iedereen toegankelijk. De Reanimatiepartners zijn vrijwilligers die verspreid door het land op zo’n 300 locaties reanimatie- en AED-cursussen organiseren. Reanimatiepartners hebben geen winstoogmerk waardoor cursuskosten laag blijven.

Wat doet de Hartstichting voor de Reanimatiepartners?

 • ondersteunt actief met materialen, middelen, advies en voorlichting
 • zet zich in voor het ontwikkelen en verspreiden van kwalitatieve onderwijsmaterialen
 • heeft geen winstoogmerk
 • is nauw betrokken bij de Nederlandse Reanimatie Raad, zowel bestuurlijk als wetenschappelijk
 • is in het bezit van het CBF-oogmerk (het keurmerk voor goede doelen)

Hoe word je een Reanimatiepartner van de Hartstichting?
Door het ondertekenen van een convenant. Zo gaan de Hartstichting en de Reanimatiepartner een geregistreerd partnerschap aan.

Convenant
Een convenant biedt duidelijkheid over de rol van de Hartstichting en de eisen waaraan een organisatie moet voldoen om Reanimatiepartner te worden.

Aan welke eisen moet een Reanimatiepartner voldoen?

 • men is onderdeel van een stichting of vereniging
 • men heeft geen winstoogmerk
 • er zijn minstens drie personen in het bestuur.
 • er worden cursussen aangeboden volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)
 • instructeurs en docenten beschikken over een geldig NRR-certificaat
 • er worden basis- en herhalingscursussen (reanimeren) aangeboden aan alle inwoners van een buurt, gemeente of regio
 • men werkt op vrijwilligersbasis
 • men gebruikt uitsluitend lesmaterialen beschikbaar gesteld door de Hartstichting en de NRR

E.H.B.O. St. Damiaan is reanimatiepartner van de Hartstichting!
Als vereniging hebben wij het convenant van de Hartstichting ondertekend en zijn alzo reeds vele jaren reanimatiepartner van de Hartstichting. Wij voldoen dus aan alle eisen die de Hartstichting stelt aan haar reanimatiepartners. Een kwaliteitslabel waar wij trots op zijn en wij laten dit ook blijken door het logo te voeren op onze site en op onze briefwisseling.