AED netwerk

(Tekst van Burgemeester Hendrikx bij de start van het AED-netwerk, januari 2006.)

Reeds sinds jaar en dag heeft de gemeente Baarle-Nassau problemen als het gaat om spoedeisende hulp in levensbedreigende situaties.
Zoals bekend kent Baarle-Nassau een extreem hoog percentage aan overschrijdingen van de maximale aanrijtijden van ambulances. Binnen de mogelijkheden die de gemeente heeft wordt bij voortduring gewerkt aan verbetering hiervan. Dit omdat de gemeente vindt dat ook haar inwoners recht hebben op goede zorg als zij spoedeisende hulpverlening nodig hebben.
Vandaar dat in het kader van lokaal gezondheidsbeleid wij steeds op zoek zijn naar nieuwe frisse initiatieven. Zo heeft de gemeente bijvoorbeeld samen met derden de komst van het BLS-team mogelijk gemaakt.
Ik was dan ook blij verast met het feit dat de EHBO-vereniging Baarle het initiatief op zich heeft genomen om Automatische Externe Defibrilatie (AED) te gaan invoeren in onze gemeente. Door de EHBO-vereniging is de achterliggende periode hard gewerkt aan dit project. Ik heb daar veel waardering voor. Het oppakken van de eigen verantwoordelijkheid en het aanspreken van anderen op hun verantwoordelijkheid is volgens mij de kracht van dit project.
Het idee om de ondernemers in Baarle te betrekken en aan te spreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid is in mijn ogen een sterke troef. Het gemeentebestuur heeft het project van de EHBO-vereniging van harte omarmd. Wij ondersteunen het daar waar mogelijk. Ik roep anderen op om dat ook te doen!!

Drs. J.P.M.M. Hendrikx, Burgemeester.

Een netwerk van AED-apparaten beheren
De E.H.B.O.-vereniging zal via het plaatselijk weekblad de bevolking op de hoogte houden waar de apparaten zich bevinden. Telkens als een apparaat verkocht wordt zal hieraan de nodige bekendheid worden gegeven. De E.H.B.O.-vereniging zal vervolgens instaan voor het onderhoud van de apparaten. Telkens als er een apparaat wordt gebruikt, zullen electroden en batterij worden vervangen en zal de Brandweer het geheugen van het apparaat uitlezen. Indien er tussentijds problemen voordoen met het apparaat, dan zal de E.H.B.O.-vereniging de zorg hiervoor op zich nemen. Zij beschikken over de meest noodzakelijke vervang-onderdelen zoals electroden en batterijen. Dit alles om het netwerk zoveel mogelijk operationeel te kunnen houden.

Het volgen van een reanimatie/AED-opleiding!

Ondersteuning van het project bestaat niet alleen uit het aankopen van een AED-apparaat maar ook door het volgen van een reanimatie/AED-opleiding.
Met de kennis van deze opleiding kun je perfect gebruik maken van de in het dorp beschikbaar zijnde AED-apparaten. Hoe sneller men begint met het reanimeren en het inzetten van een AED-apparaat, hoe meer slaagkans het slachtoffer heeft! Als wij met zijn allen de handen in elkaar slaan en massaal reanimatie/AED-opleidingen gaan volgen, dan alleen zal het project succes boeken. Meldt je daarom aan voor een reanimatie/AED-opleiding bij de plaatselijke E.H.B.O.-vereniging. Zij beschikken over instructeurs en oefenapparaten om de cursus officieel te geven volgens de normen van de Nederlandse Reanimatieraad. Zij staan in voor de registratie van reanimatie/AED-certificaten.